Ahlberg logo

Annat intressant

Vi strävar efter att hitta nyheter och intressanta produkter. Ibland är det en gammal bekant som kommer åter. Bladmangold  är ett bra exempel, den har använts hos oss och utomlands, men blivit bortglömd här. Den fick ett varmt mottagande när vi etablerade den på marknaden igen.

Minizucchini är också en ny intressant produkt. Rabarbern är försommarens delikatess.